Vaccinationer

Ålder Difteri, Stelkramp, Kikhosta, Polio, Hemophilus typ B Pneumokocker Mässling, Påssjuka, Röda hund Tuberkulos (BCG) Hepatit B
Nyfödd Till riskgrupper Till riskgrupper
3 månader Första sprutan Första sprutan Till riskgrupper Till riskgrupper
5-6 månader Andra sprutan Andra sprutan Till riskgrupper Till riskgrupper
11-12 månader Tredje sprutan Tredje sprutan Till riskgrupper Till riskgrupper
18 månader Första sprutan
5-6 år Fjärde sprutan
Basprogram vaccinationer barn födda fr.o.m 2002

 

 

I barnhälsovårds­programmet ingår vaccinationer
mot följand sjukdomar

 

Difteri orsakas av en bakterie som utsöndrar ett gift. Giftet kan skada många av kroppens organ, till exempel hjärtat och njurarna.

Stelkramp orsakas av en bakterie som bildar ett gift som blockerar nerver i ryggmärgen och gör att man får kramper i musklerna. Infektionen börjar oftast i ett litet sår som kommit i kontakt med bakterien, som finns i till exempel jord. Stelkramp kan vara livshotande.

Kikhostebakterien sätter sig i luftvägarna och orsakar en besvärlig och långdragen hosta. Kikhosta är en allvarlig sjukdom hos spädbarn eftersom de kan få andningsuppehåll. Kikhosta förekommer fortfarande i Sverige.

Polio är en virussjukdom som smittar med avföring och sprids via till exempel infekterat vatten och avlopp. Viruset kan skada ryggmärgen och ibland leda till att man blir förlamad. Det är fortfarande viktigt att ha ett skydd mot polio eftersom sjukdomen fortfarande finns i vissa länder.

HIB eller Haemophilus influenze typ B är en speciell variant av Haemophilus influenze som kan leda till mycket allvarliga infektioner. Allvarliga sjukdomar som små barn kan få av bakterien är hjärnhinneinflammation, struplocksinflammation, ledinfektion och blodförgiftning.

Pneumokocker är den vanligaste orsaken till luftvägsinfektioner och därmed lunginflammation, öroninflammation och bihåleinflammation. Det är ovanligt men man kan få mycket allvarliga infektioner av pneumokocker, som hjärnhinneinflammation och blodförgiftning, vilket kan leda till hörselskador och hjärnskador.

Mässling är en mycket smittsam sjukdom som orsakas av virus och kan leda till följdsjukdomar som öroninflammation, bihåleinflammation eller lunginflammation. Idag är mässling en ovanlig sjukdom i Sverige men i många andra länder är den däremot långt ifrån utrotad och skulle snabbt komma tillbaka om vi skulle sluta med vaccination i Sverige.

Påssjuka är en mycket smittsam sjukdom som orsakas av virus. En relativt vanlig följdsjukdom av påssjuka är hjärnhinneinflammation. Män som smittas av påssjuka efter puberteten kan i sällsynta fall få testikelinflammation som kan leda till sterilitet.

Röda hund är en smittsam sjukdom som orsakas av virus. Sjukdomen är oftast lindrig för den som får den, men om en gravid kvinna blir sjuk kan fostret få svåra skador. Allmän vaccinering är enda möjligheten att skydda ofödda barn mot dessa fosterskador. I vissa länder där allmän vaccination saknas är röda hund fortfarande vanlig.

Vid önskemål kan vi även erbjuda andra vaccinationer.