På BVC erbjuds barn upp till sex år hälsoundersökningar och vaccinationer. Du som förälder får råd och stöd när det gäller amning, mat, sömn och annat som rör ditt barns hälsa.

Detta gör vi på BVC

BVC följer barnen från födsel till skolstart enligt det svenska barnhälsovårds­programmet. Med jämna mellanrum kontrolleras hur barnet växer och utvecklas, man arbetar förebyggande och kan tidigt upptäcka problem samt sjukdomar. Under den första månaden träffas vi varje eller varannan vecka, upp till fyra månader träffas vi en gång i månaden och därefter varannan månad upp till ett års ålder.

Barnet vaccineras på barnavårdscentralen och har du frågor kring detta finns möjlighet att diskutera med sjuksköterska eller läkare.

På barnavårdscentralen kan du få råd och stöd när det gäller amning, mat, sömn och annat som rör ditt barns hälsa.

Vi kan vid behov erbjuda stöd ifrån psykologer, barnläkare, dietist, socionom och logoped inom barnhälsovårdens verksamhet.

 

Hälsoundersökning på BVC

0-7 dagar Hembesök, presentation av BVC
0-2 månader Tillväxt, utveckling
1½-3 månader Läkarkontroll, tillväxt, utveckling, vaccination
4 månader Tillväxt, utveckling, kost
5 månader Tillväxt, utveckling, vaccination
6 månader Läkarkontroll, tillväxt, utveckling
8 månader Tillväxt, utveckling, barnsäkerhet
10-12 månader Läkarkontroll, tillväxt, utveckling, vaccination
18 månader Tillväxt, utveckling, vaccination
2½-3 år Tillväxt, utveckling, språk och tal
4 år Tillväxt, utveckling, syn, hörsel, språk, tal
5½ år Tillväxt, utveckling, vaccination