Välkommen till Kortedala Vårdcentral och BVC

Kortedala Vårdcentral och BVC är en medarbetarägd verksamhet, belägen vid Årstidstorget. Vi har astma/KOL-, diabetes- och vaccinations­mottagning och erbjuder dessutom hälso­undersökningar. På vårt BVC arbetar erfarna distriktssköterskor som följer ditt barn upp till skolåldern.

Vår verksamhet bygger på kontinuitet, långsiktighet och tillgänglighet. Hos oss får du alltid träffa samma doktor och sköterska. Det ger personlig kännedom för oss och trygghet för dig. Varmt välkommen att lista dig hos oss.

UPPDATERAD: 23-11-24

 

Från och med 2023-11-27, årets influensavaccination drop-in öppet vardagar kl 08:15 – 15:00 på vårt laboratorium. Ej riskgrupp pris 230 kr.

Covid-19 vaccination drop-in öppet Onsdagar kl 08:15 – 15:00 drop-in på vårt laboratorium.

 

 • Mer information på Folkhälsomyndighetens hemsida eller 1177.

Att hålla dig uppdaterad med dina vaccineringar är en handling av omsorg – inte bara för din egen hälsa utan även för de omkring dig.

80 år och äldre, samt boende på SÄBO

Personer som är 80 år och äldre samt personer boende på SÄBO (särskilda boenden för äldre), rekommenderas en dos under hösten/vintern 2023.

Personer som tagit en dos vaccin efter den 1 augusti har ett gott skydd mot allvarlig sjukdom. Rekommendationen omfattar endast en dos vaccin hösten 2023, men en dos uppdaterat vaccin finns tillgänglig även för den som hunnit vaccinera sig innan det uppdaterade vaccinet fanns på marknaden. Det måste enligt tillverkaren gå minst tre månader mellan doserna.

65–79 år och personer i medicinsk riskgrupp från 18 år

Personer i åldern 65–79 år samt personer i riskgrupp som är 18 år och äldre, rekommenderas en dos under hösten/vintern 2023. En person i denna grupp som haft verifierad covid-19 efter 1 augusti 2023 har ett gott skydd mot svår covid-19 och kan avstå sin vaccindos inför vintersäsongen 2023/2024, förutsatt att ingen nedsättning av immunförsvaret föreligger. Om osäkerhet råder rekommenderas en vaccindos.

Personer som tagit en dos vaccin efter den 1 augusti har ett gott skydd mot allvarlig sjukdom. Rekommendationen omfattar endast en dos vaccin hösten 2023, men en dos uppdaterat vaccin finns tillgänglig även för den som hunnit vaccinera sig innan det uppdaterade vaccinet fanns på marknaden. Det måste enligt tillverkaren gå minst tre månader mellan doserna.

50–64 år

Ovaccinerade personer i åldern 50-64 rekommenderas en dos vaccin under hösten/vintern 2023.

För vaccinerade personer i åldern 50-64 år finns ingen rekommendation om ytterligare vaccination under hösten/vintern 2023. Vaccination med en dos finns dock tillgängligt för personer som önskar vaccinera sig inför vintersäsongen. För tidigare vaccinerade personer måste det ha gått minst 9 månader sedan senaste dos.

18–49 år

För personer i åldern 18–49 år finns ingen rekommendation om vaccination. Vaccination med en dos finns dock tillgängligt för personer som önskar vaccinera sig inför vintersäsongen. För tidigare vaccinerade personer måste det ha gått minst 9 månader sedan senaste dos.

Riskgrupper

För barn som anses ha högre risk för allvarlig covid-19 gör behandlande läkare en individuell bedömning och ordination för vaccination mot covid-19.

Personer över 18 år och som befinner sig i riskgrupper för allvarlig covid-19 rekommenderas vaccination mot covid-19:

 • Gravida oavsett ålder efter graviditetsvecka 12.
 • Vuxna med följande sjukdomar eller tillstånd:
 • Kronisk hjärt- kärlsjukdom inklusive stroke och högt blodtryck.
 • Kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår/instabil astma.
 • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
 • Kronisk lever- eller njursvikt.
 • Diabetes mellitus typ 1 och 2.
 • Personer med nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling, inklusive personer med Downs syndrom.
 • Andra grupper som rekommenderas covidvaccination är personer med skörhet som behöver hjälp med aktiviteter i dagliga livet av hemtjänst, eller liknande samt personer med påtagligt nedsatt hälsa av andra skäl än diagnoserna ovan. Sådana andra skäl kan vara psykiatrisk sjukdom eller demens, och även skadligt alkoholbruk eller drogbruk.
ÖPPETTIDER DROP IN
Måndag 08.00-17.00 08.10-11.30
Tisdag 08.00-17.00 08.10-11.30
Onsdag 08.00-17.00 08.10-11.30
Torsdag 08.00-17.00 08.10-11.30
Fredag 08.00-17.00 08.10-11.30

Önskar du rådgivning eller vill du boka tid, ring 031-750 31 00. Vid hög belastning kan drop-in behöva stängas tidigare.

När du behöver vård utanför våra vanliga öppettider:

För vård utanför våra öppettider är du välkommen till Gamlestadstorget jourcentral. Öppettider, adress & kontakt: Vardagar 17.00-22.00. Helg & helgdagar 10.00-16.00. Gamlestadsvägen 4.

För mer information hittar du på Närhälsan Gamlestadstorget jourcentral hemsida.

 

-

DROP-IN BEMANNING/LEDIGHET
Nancy Landin Enriquez Tillsvidare inga drop-in tider.
Carolina Måhlin Alla veckodagar. V.48 mån-fre mycket begränsad drop-in
Maria Hallqvist Alla veckodagar.
Emira Bukvica Adilovic Mån, tis, tors, fre.
Sali Hegab Alla veckodagar.
Ali Mohsin Mån, tis, ons, fre.
Shayan Davachi Mån, ons, tors, fre.
Hamida Ibrahimi Alla veckodagar. V.48  måndag semester, EJ DROP-IN

Äldremottagning för dig över 75 år

Ring 0706-12 34 99
Vi har öppnat en telefonlinje för dig som är 75 år och äldre, så att du lätt kan rådgöra med vår äldresjuksköterska Diana. Telefonen är öppen Torsdagar kl 13-15.30. Läs mer.

 

-

Gör ditt vårdval härTolk på Somaliska Af-Soomaali

När du vill boka tid är du välkommen att ringa oss på 031-750 31 00 kl 08.00-17.00 måndag-fredag eller skicka en bokningsförfrågan via 1177 Vårdguiden E-tjänster.

Avbokning sker via 1177 Vårdguiden E-tjänster senast dagen innan. Du kan också ringa och avboka tiden. Uteblivet besök debiteras.

Vi samarbetar med Capio Alléjouren. Öppettider och mer information hittar du på Capio Alléjourens hemsida.

Från och med 1 januari samarbetar vi med Närhälsan Gamlestadstorget jourcentral.
Öppettider och mer information hittar du på hemsidan.

Vill du vaccinera dig? Ring oss för prisuppgifter och tidsbokning.

Vi vaccinerar dig mot influensa, pneumokocker (lunginflammation), TBE.

Influensavaccination:
Riskgrupper som särskilt rekommenderas influensavaccinering

 • personer över 65 års ålder
 • gravida kvinnor
 • personer med kroniska sjukdomar
  – kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom
  – instabil diabetes mellitus
  – kraftigt nedsatt infektionsförsvar (av sjukdom eller medicinering)
  – kronisk lever- eller njursvikt
  – astma (för barn- och ungdom gäller svår astma (grad 4) med funktionsnedsättning)
- extrem fetma (störst risk vid BMI > 40) eller neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen
  – flerfunktionshinder hos barn.

Du som är patient hos oss och har långvarig eller ofta återkommande medicinering där du tidigare fått recept förskrivet från oss och där det inte finns behov av förnyad läkarbedömning, kan via 1177 Vårdguiden E-tjänster förnya recept. Du kan endast förnya recept i samma styrka, dosering och antal som du fick förra gången hos oss. Har du besökt någon annan vårdenhet kan du inte använda denna funktion.

Det kan ta upp till fem arbetsdagar tills receptet kan hämtas, var därför ute i god tid.

Samtliga recept skickas som e-recept och du kan gå till valfritt apotek och hämta ut dina mediciner.

Förnya recept gäller ej läkemedel som är klassade som narkotiska preparat, dvs vissa sömnmedel, starka värktabletter och ångestdämpande mediciner. Dessa recept kräver personligt besök hos din läkare.

Vi vill att du som är patient hos oss ska vara nöjd. Om du har klagomål eller synpunkter får du gärna framföra dessa till verksamhetschefen Nancy Landin Enriquez på Kortedala Vårdcentral och BVC.

Du kan också kontakta Nötkärnans VD Lars Brune.

Denna vårdcentral är ansluten till NPÖ (nationell patientöversikt).
Detta innebär att vissa uppgifter i Din patientjournal görs tillgängliga för andra vårdgivare, såsom journalanteckningar och diagnoser. Med Ditt samtycke, kan vårdpersonal mellan vårdinstanser ta del av de journalanteckningar som behövs för Din vård.

Du kan när som helst stå utanför sammanhållen journalföring genom att spärra Din journal- eller delar av den. Kontakta personalen för mer information kring NPÖ och dess betydelse. Läs även mer om sammanhållen journalföring på 1177.se

https://www.1177.se/Regler-och-rattigheter/Patientjournalen/

SMS från Nötkärnan